Hvad er canoo?

Canoo.dk er en privat social medie platform
for de få der har lidt mere på hjertet
end de konventionelle sociale medier tillader.

Et lille hjørne af internettet, hvor bestræber os på
at hjælpe hinanden, når samfundet ikke rækker.

Hvorfor Canoo?
Kampagnen for Medicinsk Cannabis og
kontakten med frimodige selvmedicinerende brugere,
er blevet problematisk på de gængse sociale medier.

Hvem henvender Canoo sig til?
Først og fremmest til vores egen lille kerne-gruppe indenfor murene.
Det vil sige anpartshaver-gruppen, kronikkerklubben og samarbejdspartnere.

Dernæst andre selvstændigt tænkende mennesker,
som ønsker at

Hvordan bliver man medlem?

Du registrerer dig ganske enkelt på dette link.
og bekræfter dit medlemsskab på den mail vi sender dig.

Hvem står bag Canoo.dk?
Canoo er etableret at Jan Larsen, som siden 2014 har arbejdet for at udbrede kendskabet til mange af mulighederne i hampens verden.

November 2022